Tentoonstelling

Van 23 april tot en met 16 mei 2016 vond er in Kasteel Hernen een tentoonstelling plaats met werk van Hendrik Valk en Han Janselijn.

De tentoonstelling vond plaats in vier zalen van het kasteel. In de twee bovenzalen lag het accent op werken van Hendrik Valk, docent van Han Janselijn op de Arnhemse academie. In twee benedenzalen lag het accent op het werk van Janselijn. De werken van beide kunstenaars kwamen buitengewoon goed tot hun recht in deze opmerkelijke omgeving.

De opening werd zeer druk bezocht en de reacties van het publiek waren buitengewoon positief. Ook de weken daarna hebben talrijke bezoekers genoten van deze bijzondere presentatie.

Henren1 Hernen2 Hernen3 Hernen4 Hernen5 Hernen6 Hernen7

ValkJans AFF

 

H E N D R I K   V A L K
Zoeterwoude 1897 – Arnhem 1986

Schilder en tekenaar Hendrik Valk groeide op in Leiden en kreeg zijn opleiding van 1912 tot 1916 op de academie in Den Haag. Al jong was hij een bevlogen kunstenaar, die net als anderen in zijn tijd niet meer wilde volstaan met het afbeelden van de werkelijkheid, maar ook uitdrukking wilde geven aan het spirituele. Daartoe reduceerde hij de zichtbare werkelijkheid tot een voorstelling in minimale, rechte lijnen en elimineerde overbodige details. Zo zocht hij naar de essentie.

Ook de kunstenaars van De Stijl, met Theo van Doesburg en Piet Mondriaan, zochten naar die essentie ‘achter de natuur’, maar kwamen uit bij abstractie. Toch zag Van Doesburg, die net als Valk in Leiden werkte, een geestverwant in hem. Op zijn uitnodiging om met de Stijlgroep te exposeren, ging Valk echter niet in. Hij wilde zich niet binden en kon zich ook niet in de abstractie vinden. Zijn leven lang zou hij figuratief schilderen, al bleef zijn vlakke stijl met veel wit, strakke lijnen en heldere kleuren altijd aan De Stijl herinneren.

In 1926 verhuisde Valk naar Arnhem. Hier werkte hij tot 1957 als docent bij ‘Kunstoefening’, de voorloper van het huidige  ArtEZ, waarna nog vijf jaar aan de Academie van Bouwkunst volgden. Lesgeven lag Valk goed. Hij wist zijn leerlingen met overtuiging en humor de belangrijkste waarden van het vak bij te brengen. Exposeren deed hij nauwelijks, om te voorkomen dat zijn leerlingen te veel door zijn stijl zouden worden beïnvloed.

Terwijl Hendrik Valk pas na zijn pensionering uitgroeide tot een bekende Nederlandse kunstenaar – onder meer door overzichtstentoonstellingen in 1973 en 2005 in het museum in Arnhem, en eind 2015 in Museum De Lakenhal in Leiden –  werd hij ook steeds vaker geëerd als ‘leraar van’. Oud-leerlingen Klaas Gubbels, Jan Cremer, Hent van den Berg, Arnold van Brakel en Etienne Klinkert roemden hem steevast als inspirerende leraar. Bij de Arnhemse kunstenaar Han Janselijn, die in 1956 van Valk les had, bleef de inspiratie zichtbaar. Hun beider werk, zowel op het platte vlak als driedimensionaal, wordt gekenmerkt door een grote mate van helderheid en eenvoud. Hier regeert ‘de klare lijn’.

Hernen2LR